АК-202 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

АК-202

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

АК-200 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

АК-200

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.45mm

AK-104 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-104

Súng trường tấn công Kalashnikov 7.62mm

AK-102 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-102

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

AK-101 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-101

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

AK-74M Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-74M

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.45mm

AK-15 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-15

Súng trường tấn công Kalashnikov 7.62mm

AK-12 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-12

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.45mm

AK-308 Jun 06, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-308

Súng trường tấn công .308Win Kalashnikov

9K338 Igla-S Jun 06, 2022
Bom và Tên Lửa

9K338 Igla-S

Hệ thống phòng không vác vai

Merkava Mk-4 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

Merkava Mk-4

“Vua tăng” của quân đội Israel

Leopard 2A7 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

Leopard 2A7

Phiên bản nâng cấp của Leopard 2A6