DF-41 May 27, 2021
Bom và Tên Lửa

DF-41

Tên lửa đạn đạo liên lục địa

HQ-17AE May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

HQ-17AE

Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp

Kai Shan/HQ-12 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Kai Shan/HQ-12

KaiShan 1/KS-1 là hệ thống tên lửa đất đối không đầu tiên của Trung Quốc sử dụng công nghệ radar mảng pha.

Hồng Kỳ 2 HQ-2/S-75 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Hồng Kỳ 2 HQ-2/S-75

HQ-2 (Hồng Kỳ 2) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung - xa do Trung Quốc chế tạo dựa trên nguyên mẫu S-75 Volga/Dvina (SA-2) của Liên Xô

HQ-61 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

HQ-61

HQ-61 là Hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD) nội địa đầu tiên của Trung Quốc, được phát triển vào những năm 1970

HQ-22 Hồng Kỳ 22 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

HQ-22 Hồng Kỳ 22

Hệ thống tên lửa phòng không đất đối không tầm trung - tầm xa

HQ-9 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

HQ-9

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung

ZBL-08 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

ZBL-08

ZBL-08 là một trong những loại xe bọc thép chở quân bánh lốp 8x8 chủ lực của lục quân Trung Quốc hiện nay và đang phục vụ với số lượng rất lớn trong lực lượng mặt đất.

ZBD-08 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

ZBD-08

ZBD-08 là phiên bản sửa đổi từ nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh (IFV) ZBD-04

ZBD-05 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

ZBD-05

Thiết giáp lội nước

ZBD-04 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

ZBD-04

Xe chiến đấu bộ binh

Z-20 May 26, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

Z-20

Trực thang đa nhiệm cỡ trung