Type 96 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 96

Xe bọc thép chở quân

M110 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M110

Pháo tự hành

Type 99 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 99

Pháo tự hành

Type 19 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 19

Pháo tự hành bánh lốp

Type 89 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 89

Xe chiến đấu bộ binh

Type 87 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 87

Pháo phòng không tự hành

Type 74 Nano-Yon Jun 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 74 Nano-Yon

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Type 90 Jun 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 90

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Type 16 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 16

Xe tác chiến cơ động

Type 10 Jun 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 10

Xe tăng chiến đấu chủ lực

AGM-114 Hellfire Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

AGM-114 Hellfire

Tên lửa không đối đất

NHK-2 Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

NHK-2

Tên lửa đạn đạo tầm gần