Type 88 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 88

Hệ thống phòng thủ tên lửa

FH70 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

FH70

Pháo kéo

Type 73 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 73

Xe bọc thép chở quân

Type 96 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 96

Xe bọc thép chở quân

M110 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M110

Pháo tự hành

Type 99 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 99

Pháo tự hành

Type 19 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 19

Pháo tự hành bánh lốp

Type 89 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 89

Xe chiến đấu bộ binh

Type 87 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 87

Pháo phòng không tự hành

Type 74 Nano-Yon Jun 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 74 Nano-Yon

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Type 90 Jun 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 90

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Type 16 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 16

Xe tác chiến cơ động