MIM-23 Hawk Aug 30, 2021
Bom và Tên Lửa

MIM-23 Hawk

Hệ thống tên lửa tầm trung

M142 HIMARS Aug 30, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M142 HIMARS

Pháo phản lực phóng loạt

SSPH 1 Primus Aug 30, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

SSPH 1 Primus

Pháo tự hành

Aerostat Aug 30, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Aerostat

Khinh khí cầu kiêm radar giám sát

IFV Bionix Aug 30, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

IFV Bionix

Xe chiến đấu bộ binh

Hunter Aug 30, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Hunter

Xe chiến đấu bộ binh (AFV)

TERREX 2 Aug 30, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

TERREX 2

Xe bọc thép chở quân

Terrex AV81 Aug 30, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Terrex AV81

Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp (ACV)

Leopard 2SG Aug 30, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Leopard 2SG

Xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh bậc nhất Đông Nam Á

S-70B Seahawk Aug 27, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

S-70B Seahawk

Trực thăng săn ngầm

AH-64D Apache Aug 27, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

AH-64D Apache

Trực thăng chiến đấu

E-2D Hawkeye Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

E-2D Hawkeye

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không