T-14 ARMATA May 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-14 ARMATA

Xe tăng chiến đấu chủ lực

T-15 ARMATA May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

T-15 ARMATA

Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng

T-62M May 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-62M

Xe tăng chiến đấu chủ lực

T-64B NÂNG CẤP May 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-64B NÂNG CẤP

Xe tăng chiến đấu chủ lực

T-72M1 May 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-72M1

Xe tăng chiến đấu chủ lực

T-80UD May 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-80UD

Xe tăng chiến đấu chủ lực

T-90S May 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-90S

Xe tăng chiến đấu chủ lực

BTR-MDM  May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-MDM 

Xe bọc thép nhảy dù

BTR-82A May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-82A

Phương tiện chuyên chở bọc thép

BTR-80A May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-80A

Phương tiện chuyên chở bọc thép

BTR-80 May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-80

Phương tiện chuyên chở bọc thép

BTR-80K May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-80K

Phương tiện chuyên chở bọc thép