Type 85 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 85

Xe bọc thép

Type 62 Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu
Type 80 Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu
Type 69-II Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 69-II

Bên cạnh Thái Lan, Myanmar là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sở hữu xe tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất.

Nora B-52 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Nora B-52

Pháo tự hành

M1985 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M1985

Pháo phản lực phóng loạt cỡ 240mm

BTR-4E Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-4E

Xe thiết giáp chở quân

BTR-3U Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-3U

Xe bọc thép chở quân

T-72S Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-72S

Đây là lực lượng xe tăng được đánh giá là đông và mạnh bậc nhất Đông Nam Á.

MBT-2000 Khalid Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

MBT-2000 Khalid

Xe tăng chủ lực

Type 59D Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 59D

Xe tăng chiến đấu chủ lực

AIM 120C-7 Aug 31, 2021
Bom và Tên Lửa

AIM 120C-7

Tên lửa không đối không