Barnaul-T May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Barnaul-T

Hệ thống phòng không

Avtobaza-M May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Avtobaza-M

Hệ thống giám sát trên mặt đất

ASN-233115 Tiger-M May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

ASN-233115 Tiger-M

Xe bọc thép đa năng

59N6-ТЕ May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

59N6-ТЕ

Hệ thống radar này có mật danh 59Н6-ТЕ và là hệ thống radar duy nhất trên thị trường vũ khí hiện nay có khả năng phát hiện các mục tiêu siêu vượt âm.

55Zh6ME May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

55Zh6ME

Hệ thống radar đa chức năng tích hợp

1V172-2 May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

1V172-2

Phương tiện chỉ huy quan sát hợp nhất

Rtut-bm/1L262E May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Rtut-bm/1L262E

Trạm gây nhiễu mặt đất đa năng

1L260-E May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

1L260-E

Hệ thống radar định vị pháo binh

1L125E May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

1L125E

Hệ thống radar di động

Kasta-2E2 May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Kasta-2E2

Radar 3D tầm thấp

M3 Amphibious Bridge May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
DURO May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

DURO

Xe bọc thép