APU SBT May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

APU SBT

Lựu pháo xe kéo

ATAGS May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

ATAGS

Pháo lựu xe kéo

M-777 May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

M-777

Lựu pháo 155 mm

SwitchBlade May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

SwitchBlade

Máy bay không người lái

2S5 Giatsint-S May 23, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

2S5 Giatsint-S

Pháo tự hành

AK-19 Apr 22, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-19

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

Ak-103 Apr 22, 2022
Vũ trang nhỏ

Ak-103

Súng trường tấn công Kalashnikov 7.62mm

AK-105 Apr 22, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-105

Một phiên bản nhỏ gọn hiện đại của khẩu AK cổ điển.

АК-201 Apr 22, 2022
Vũ trang nhỏ

АК-201

Súng trường Kalashnikov 5.56mm

Kh-47M2 Kinzhal / Dagger Apr 21, 2022
Bom và Tên Lửa

Kh-47M2 Kinzhal / Dagger

Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phóng từ trên không

SR-4 Sep 06, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

SR-4

Pháo phản lực phóng loạt

Humvee Sep 06, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Humvee

Phương tiện cơ giới hạng nhẹ