T-90M Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-90M

Xe tăng chiến đấu chủ lực

T-90Ms Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-90Ms

Xe tăng chiến đấu chủ lực

FV432 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

FV432

Xe bọc thép chở quân

BTR-50 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-50

Xe bọc thép chở quân

BMP-2 Sarath Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMP-2 Sarath

Xe chiến đấu bộ binh

T-72 Ajeya Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-72 Ajeya

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Arjun Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Arjun

xe tăng chiến đấu chủ lực

krasukha-4 May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

krasukha-4

Hệ thống tác chiến điện tử

IMR-3M May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

IMR-3M

Xe công binh quét mìn

Gamma-DE  67n6e May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Gamma-DE 67n6e

Radar quét mảng

DT-10PM May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

DT-10PM

Xe vận tải 2 khoang

BREM-L May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BREM-L

Phương tiện hỗ trợ xe bọc thép