BTR-50 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-50

Xe bọc thép chở quân

BMP-2 Sarath Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMP-2 Sarath

Xe chiến đấu bộ binh

T-72 Ajeya Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-72 Ajeya

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Arjun Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Arjun

xe tăng chiến đấu chủ lực

krasukha-4 May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

krasukha-4

Hệ thống tác chiến điện tử

IMR-3M May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

IMR-3M

Xe công binh quét mìn

Gamma-DE  67n6e May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Gamma-DE 67n6e

Radar quét mảng

DT-10PM May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

DT-10PM

Xe vận tải 2 khoang

BREM-L May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BREM-L

Phương tiện hỗ trợ xe bọc thép

BREM-1M May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BREM-1M

Xe sửa chữa - phục hồi bọc thép (BREM)

BMR-3MS May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMR-3MS

Xe bọc thép phá mìn

AZK-7M/1B33M May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

AZK-7M/1B33M

Hệ thống định vị khoảng cách âm thanh tự động