M270 MLRS Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M270 MLRS

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt

M167 Vulcan Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M167 Vulcan

Pháo nòng xoay

M163 VADS Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M163 VADS

Pháo phòng không tự hành

M114 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M114

Lựu pháo

M113 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M113

Thiết giáp chở quân

K55 SPG Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K55 SPG

Pháo tự hành

K200A1 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K200A1

Phương tiện bọc thép chở quân

K21-105 REDBACK Jun 14, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

K21-105 REDBACK

Xe tăng hạng trung

K77 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K77

Phương tiện điều hướng hỏa lực

K10 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K10

Phương tiện hỗ trợ nạp đạn tự động (ARV)

K9 THUNDER Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K9 THUNDER

Pháo tự hành

Hanwha K30 Biho (Flying Tiger) Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Hanwha K30 Biho (Flying Tiger)

Hệ thống tên lửa-pháo phòng không tự hành