M114 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M114

Lựu pháo

M113 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M113

Thiết giáp chở quân

K55 SPG Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K55 SPG

Pháo tự hành

K200A1 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K200A1

Phương tiện bọc thép chở quân

K21-105 REDBACK Jun 14, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

K21-105 REDBACK

Xe tăng hạng trung

K77 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K77

Phương tiện điều hướng hỏa lực

K10 Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K10

Phương tiện hỗ trợ nạp đạn tự động (ARV)

K9 THUNDER Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

K9 THUNDER

Pháo tự hành

Hanwha K30 Biho (Flying Tiger) Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Hanwha K30 Biho (Flying Tiger)

Hệ thống tên lửa-pháo phòng không tự hành

Bandvagn (Bv 206 Viking) Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Bandvagn (Bv 206 Viking)

Phương tiện chuyên chở bọc thép

T-80U Jun 14, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-80U

Xe tăng chiến đấu chủ lực

M48 Patton Jun 08, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

M48 Patton

Xe tăng chiến đấu chủ lực