PCL-09 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PCL-09

Pháo tự hành bánh lốp

PLZ-07 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PLZ-07

Pháo tự hành

PLZ-05 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PLZ-05

PLZ-05 được biết tới là khẩu pháo tự hành hiện đại nhất Quân đội Trung Quốc hiện nay.

PLL-09 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PLL-09

Pháo tự hành

PCL-161 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PCL-161

Pháo tự hành

PCL-181 May 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PCL-181

Pháo tự hành

PL-66 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PL-66

Lựu Pháo

DF-12 (M20 / CSS-X-15) May 27, 2021
Bom và Tên Lửa

DF-12 (M20 / CSS-X-15)

Tên lửa đạn đạo tầm gần

DF-26 May 27, 2021
Bom và Tên Lửa

DF-26

Tên lửa đạn đạo tầm trung

DF-21 May 27, 2021
Bom và Tên Lửa

DF-21

Tên lửa đạn đạo tầm trung diệt hạm

DF-31 May 27, 2021
Bom và Tên Lửa

DF-31

Tên lửa đạn đạo liên lục địa

Dongfeng-5 May 27, 2021
Bom và Tên Lửa

Dongfeng-5

 Tên lửa đạn đạo liên lục địa