M-48A5 Sep 06, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

M-48A5

Xe tăng chiến đấu hạng trung

M-60A1 Sep 06, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

M-60A1

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT)

VT-4 Sep 06, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

VT-4

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT)

T-84 Oplot Sep 06, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-84 Oplot

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT)

PZL W-3PL Sokol Sep 01, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PZL W-3PL Sokol

Trực thăng vận tải đa năng

Mi-171E Sep 01, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Mi-171E

Trực thăng vận tải

Mi-35M Sep 01, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu
Mi-35P Sep 01, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

Mi-35P

Phoneix

Mi-24P Sep 01, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu
PTL-02 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PTL-02

Pháo tự hành chống tăng

SH-1 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

SH-1

Pháo tự hành

Type 81 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 81

Pháo phản lực phóng loạt