T-84 Oplot Sep 06, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-84 Oplot

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT)

PZL W-3PL Sokol Sep 01, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PZL W-3PL Sokol

Trực thăng vận tải đa năng

Mi-171E Sep 01, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Mi-171E

Trực thăng vận tải

Mi-35M Sep 01, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu
Mi-35P Sep 01, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

Mi-35P

Phoneix

Mi-24P Sep 01, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu
PTL-02 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PTL-02

Pháo tự hành chống tăng

SH-1 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

SH-1

Pháo tự hành

Type 81 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 81

Pháo phản lực phóng loạt

Type 85 Aug 31, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 85

Xe bọc thép

Type 62 Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu
Type 80 Aug 31, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu