9K338 Igla-S Jun 06, 2022
Bom và Tên Lửa

9K338 Igla-S

Hệ thống phòng không vác vai

Merkava Mk-4 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

Merkava Mk-4

“Vua tăng” của quân đội Israel

Leopard 2A7 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

Leopard 2A7

Phiên bản nâng cấp của Leopard 2A6

Challenger 3 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

Challenger 3

Xe tăng chủ lực được số hóa hoàn toàn đầu tiên của quân đội Anh

FV4034 Challenger 2 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

FV4034 Challenger 2

Xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 của Anh

FH-2000 May 30, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

FH-2000

Pháo xe kéo

2A65 Msta-B May 30, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

2A65 Msta-B

Lựu pháo xe kéo 152mm

APU SBT May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

APU SBT

Lựu pháo xe kéo

ATAGS May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

ATAGS

Pháo lựu xe kéo

M-777 May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

M-777

Lựu pháo 155 mm

SwitchBlade May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

SwitchBlade

Máy bay không người lái

2S5 Giatsint-S May 23, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

2S5 Giatsint-S

Pháo tự hành