Mi-8 Aug 25, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

Mi-8

Trực thăng chiến đấu, vận tải quân sự

S-125-2TM Aug 25, 2021
Bom và Tên Lửa

S-125-2TM

Tổ Hợp Tên Lửa Pechora-2M

YAKHONT Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

YAKHONT

Tên Lửa Hành Trình Chống Hạm

K-300P Bastion-P Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

K-300P Bastion-P

Hệ Thống Phòng Thủ Bờ Biển Di Động

KCT-15 Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

KCT-15

Tên Lửa Chống Hạm

EXTRA Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

EXTRA

Tổ Hợp Hỏa Tiễn Dẫn Đường Đất Đối Đất

Kh-29T Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-29T

Tên Lửa Không Đối Đất

3M-14E Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

3M-14E

Tên Lửa Hành Trình Phóng Từ Tàu Ngầm

Scud Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

Scud

Tên Lửa Đất Đối Đất

PTH85-VN18 Aug 24, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PTH85-VN18

Tổ Hợp Pháo Tự Hành Bánh Lốp

Katyusha BM-14 Aug 24, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Katyusha BM-14

Pháo Phản Lực

M-114 Aug 24, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M-114

Lựu Pháo