Kasta-2E2 May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Kasta-2E2

Radar 3D tầm thấp

M3 Amphibious Bridge May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
DURO May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

DURO

Xe bọc thép

JLTV Eagle May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

JLTV Eagle

Xe đa nhiệm hạng nhẹ

PANDUR II May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PANDUR II

Xe bọc thép chở quân

PIRANHA V  May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PIRANHA V 

Xe bọc thép bánh lốp

Stryker A1 IM-SHORAD May 28, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Stryker A1 IM-SHORAD

Xe chiến đấu bộ binh

SR-5 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

SR-5

Pháo phản lực

A-300 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

A-300

Pháo phản lực dẫn đường

SY-400 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

SY-400

Tên lửa chiến thuật tầm ngắn

PHL-03 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PHL-03

Pháo tự hành

PLZ-89 May 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

PLZ-89

Pháo tự hành bánh xích