C-130H Sep 06, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

C-130H

Máy bay vận tải hạng nặng

Alpha Jet Sep 06, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Alpha Jet

Máy bay phản lực huấn luyện

Saab 340 AEWC Sep 06, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Saab 340 AEWC

Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không

F-5T Tigris Sep 06, 2021
Máy Bay Tiêm Kích
JAS 39C/D Grippen Sep 06, 2021
Máy Bay Tiêm Kích
Pilatus PC-9 Sep 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Pilatus PC-9

Máy bay huấn luyện phản lực

Pilatus PC-7 MK II Sep 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Pilatus PC-7 MK II

Máy bay huấn luyện

SOKO G-4 SUPER GALEB Sep 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

SOKO G-4 SUPER GALEB

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ kiêm huấn luyện

Shaanxi Y-8 Sep 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Shaanxi Y-8

Máy bay vận tải

K-8 Sep 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

K-8

Máy bay huấn luyện - chiến đấu

J-6 Sep 01, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

J-6

Máy bay siêu âm

Nanchang Q-5 Sep 01, 2021
Máy Bay Không Đối Đất

Nanchang Q-5

Máy bay cường kích