JF-17 Thunder Sep 01, 2021
Máy Bay Tiêm Kích
Su-30SME Sep 01, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

Su-30SME

Máy bay tiêm kích đa năng

Pilatus PC-21 Aug 30, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Pilatus PC-21

Máy bay huấn luyện quân sự

M-346 Aug 27, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

M-346

Máy bay huấn luyện chiến đấu cận âm

Fokker 50 Aug 27, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Fokker 50

Máy bay tuần tra hàng hải tầm xa

C-130 Hercules Aug 27, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

C-130 Hercules

Máy bay vận tải tầm trung

Airbus A330 MRTT Aug 27, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Airbus A330 MRTT

Máy bay vận tải quân sự

KC-135 Stratotanker Aug 27, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KC-135 Stratotanker

Máy bay tiếp dầu trên không

G-550 Aug 27, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

G-550

Máy bay cảnh báo sớm

F-16D Block 52+ Fighting Falcon Aug 27, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

F-16D Block 52+ Fighting Falcon

Máy bay chiến đấu hạng nặng

F-15S/T TIGER II Aug 27, 2021
Máy Bay Đa Nhiệm
F-5E TIGER II Aug 27, 2021
Máy Bay Đa Nhiệm