Shenyang J-31 May 24, 2021
Máy Bay Đa Nhiệm

Shenyang J-31

Máy bay tiêm kích đa năng tàng hình

Shenyang J-8 May 24, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

Shenyang J-8

Máy bay tiêm kích đánh chặn

Shenyang J-16 May 21, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

Shenyang J-16

Tiêm kích đa năng thế hệ thứ 4

Shenyang J-11 May 21, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

Shenyang J-11

Tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 4

CHENGDU-J20 May 21, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

CHENGDU-J20

Máy bay tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5

IL-112VE May 20, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

IL-112VE

Máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ

IL-78MKI May 19, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

IL-78MKI

Máy bay tiếp dầu

IL-38 May 19, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

IL-38

Máy bay săn ngầm tầm xa

Yak-130 Mitten May 19, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Yak-130 Mitten

Máy bay huấn luyện chiến đấu

Yak-152 May 19, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Yak-152

Máy bay huấn luyện

Tu-160 Blackjack May 19, 2021
Máy Bay Không Đối Đất

Tu-160 Blackjack

Máy bay ném bom chiến lược

Tupolev Tu-142 (Bear-F) May 19, 2021
Máy Bay Không Đối Đất

Tupolev Tu-142 (Bear-F)

Hiện Tu-142 đang giữ vị trí là máy bay trinh sát săn ngầm lớn nhất thế giới.