P-8I Neptune Jun 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

P-8I Neptune

Máy bay tuần tra săn ngầm

ILyushin Il-38N Jun 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

ILyushin Il-38N

Máy bay vận tải săn ngầm

Lakshya Jun 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Lakshya

Máy bay do thám

SEARCHER II Jun 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

SEARCHER II

Máy bay không người lái do thám

HAROP Jun 01, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

HAROP

Máy bay không người lái mang vũ khí (UCAV)

Heron / Machatz 1 May 31, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Heron / Machatz 1

Heron là dòng máy bay không người lái (UAV) hạng nặng chủ đạo của Quân đội Israel

HTT-40 May 31, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

HTT-40

Máy bay huấn luyện cơ bản

HAWK Mk-132 May 31, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

HAWK Mk-132

Máy bay huấn luyện cao cấp

HJT-16 Kiran May 31, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

HJT-16 Kiran

Máy bay huấn luyện

PC-7 MkII May 31, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

PC-7 MkII

Máy bay huấn luyện sơ cấp

ERJ 145 AEW&C May 31, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

ERJ 145 AEW&C

Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không

A-50E/I  May 31, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

A-50E/I 

Phiên bản A-50E/I, được trang bị thêm radar Phalcon do Israel chế tạo, là phiên bản xuất khẩu.