Philippines tiếp cận Việt Nam, Malaysia, bàn quy tắc ứng xử Biển Đông

Ông cho biết Philippines vẫn đợi một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhưng tiến độ hiện nay rất chậm chạp.