C-130H Sep 06, 2021

C-130H

Máy bay vận tải hạng nặng

Alpha Jet Sep 06, 2021

Alpha Jet

Máy bay phản lực huấn luyện

Saab 340 AEWC Sep 06, 2021

Saab 340 AEWC

Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không

Pilatus PC-9 Sep 01, 2021

Pilatus PC-9

Máy bay huấn luyện phản lực

Pilatus PC-7 MK II Sep 01, 2021

Pilatus PC-7 MK II

Máy bay huấn luyện

SOKO G-4 SUPER GALEB Sep 01, 2021

SOKO G-4 SUPER GALEB

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ kiêm huấn luyện

Shaanxi Y-8 Sep 01, 2021

Shaanxi Y-8

Máy bay vận tải

K-8 Sep 01, 2021

K-8

Máy bay huấn luyện - chiến đấu

Pilatus PC-21 Aug 30, 2021

Pilatus PC-21

Máy bay huấn luyện quân sự

M-346 Aug 27, 2021

M-346

Máy bay huấn luyện chiến đấu cận âm

Fokker 50 Aug 27, 2021

Fokker 50

Máy bay tuần tra hàng hải tầm xa

C-130 Hercules Aug 27, 2021

C-130 Hercules

Máy bay vận tải tầm trung