Page 1 of 3
Nanchang Q-5 Sep 01, 2021

Nanchang Q-5

Máy bay cường kích

Kawasaki T-4 Jun 16, 2021

Kawasaki T-4

Máy bay huấn luyện và cường kích hạng nhẹ

FA-50 Jun 07, 2021

FA-50

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ

Cường Kích SEPECAT Jaguar May 31, 2021

Cường Kích SEPECAT Jaguar

SEPECAT Jaguar là máy bay cường kích được Anh và Pháp hợp tác sản xuất đang được biên chế số lượng lớn cho không quân Ấn Độ.

Xian H-6 May 24, 2021

Xian H-6

Máy bay ném bom tầm trung chiến lược

Xian JH-7 May 24, 2021

Xian JH-7

Máy bay tiêm kích-ném bom

CJ-6 May 24, 2021

CJ-6

Máy bay huấn luyện sơ cấp

Hongdu JL-10/L-15 May 24, 2021

Hongdu JL-10/L-15

Máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ

Guizhou JL-9 May 24, 2021

Guizhou JL-9

Máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ

Hongdu JL-8 May 24, 2021

Hongdu JL-8

Máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ

Tu-160 Blackjack May 19, 2021

Tu-160 Blackjack

Máy bay ném bom chiến lược

Tupolev Tu-142 (Bear-F) May 19, 2021

Tupolev Tu-142 (Bear-F)

Hiện Tu-142 đang giữ vị trí là máy bay trinh sát săn ngầm lớn nhất thế giới.

Page 1 of 3