Mitsubishi F-15J/DJ Eagle Jun 16, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

Mitsubishi F-15J/DJ Eagle

Máy bay tiêm kích

MQM-107 Streaker Jun 08, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

MQM-107 Streaker

Máy bay mục tiêu không người lái

MC-130H Jun 08, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

MC-130H

Máy bay vận tải quân sự

Falcon 2000S Jun 08, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Falcon 2000S

Máy bay do thám tình báo

C212 Jun 08, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

C212

Máy bay vận tải quân sự

CASA CN-235 Jun 08, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

CASA CN-235

Máy bay vận tải quân sự

Airbus A330 MRTT Jun 07, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Airbus A330 MRTT

Máy bay vận tải tiếp dầu

KA-1 Jun 07, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KA-1

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ

KT-1 Woong-Bee Jun 07, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KT-1 Woong-Bee

Máy bay huấn luyện cơ bản

KAI T-50B Jun 07, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KAI T-50B

Máy bay biểu diễn

KAI TA-50 Jun 07, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KAI TA-50

Máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ

KAI T-50 Golden Eagle Jun 07, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KAI T-50 Golden Eagle

Máy bay huấn luyện