Page 1 of 5
Merkava Mk-4 May 30, 2022

Merkava Mk-4

“Vua tăng” của quân đội Israel

Leopard 2A7 May 30, 2022

Leopard 2A7

Phiên bản nâng cấp của Leopard 2A6

Challenger 3 May 30, 2022

Challenger 3

Xe tăng chủ lực được số hóa hoàn toàn đầu tiên của quân đội Anh

FV4034 Challenger 2 May 30, 2022

FV4034 Challenger 2

Xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 của Anh

Stingray Sep 06, 2021

Stingray

Xe tăng chiến đấu hạng nhẹ

FV101 Scorpion Sep 06, 2021

FV101 Scorpion

Xe tăng chiến đấu hạng nhẹ

M41 Walker Bulldog Sep 06, 2021

M41 Walker Bulldog

Xe tăng chiến đấu hạng nhẹ

M-48A5 Sep 06, 2021

M-48A5

Xe tăng chiến đấu hạng trung

M-60A1 Sep 06, 2021

M-60A1

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT)

VT-4 Sep 06, 2021

VT-4

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT)

T-84 Oplot Sep 06, 2021

T-84 Oplot

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT)

Mi-24P Sep 01, 2021
Page 1 of 5