Page 2 of 5
Type 62 Aug 31, 2021
Type 80 Aug 31, 2021
Type 69-II Aug 31, 2021

Type 69-II

Bên cạnh Thái Lan, Myanmar là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sở hữu xe tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất.

T-72S Aug 31, 2021

T-72S

Đây là lực lượng xe tăng được đánh giá là đông và mạnh bậc nhất Đông Nam Á.

MBT-2000 Khalid Aug 31, 2021

MBT-2000 Khalid

Xe tăng chủ lực

Type 59D Aug 31, 2021

Type 59D

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Leopard 2SG Aug 30, 2021

Leopard 2SG

Xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Type 74 Nano-Yon Jun 18, 2021

Type 74 Nano-Yon

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Type 90 Jun 18, 2021

Type 90

Xe tăng chiến đấu chủ lực

Type 10 Jun 18, 2021

Type 10

Xe tăng chiến đấu chủ lực

K21-105 REDBACK Jun 14, 2021

K21-105 REDBACK

Xe tăng hạng trung

Page 2 of 5