E-2C Hawkeye Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

E-2C Hawkeye

Máy bay trinh sát và cảnh báo trên không

IAI Scout Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

IAI Scout

UAV trinh sát tầm ngắn

Searcher Mk II Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Searcher Mk II

UAV trinh sát tầm ngắn

Hermes 450 Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Hermes 450

UAV Trinh sát tầm trung

AS332M Super Puma Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
CH-47F Chinook Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

CH-47F Chinook

Trực thăng vận tải hạng nặng

H225M Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

H225M

Trực thăng vận tải chiến thuật tầm xa

VRS-2DM Aug 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

VRS-2DM

Hệ thống radar cảnh giới

Radar RV-02 Aug 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
Redut-M Aug 25, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Redut-M

Hệ thống tên lửa diệt hạm

4K51 Rubezh Aug 25, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

4K51 Rubezh

Tổ hợp tên lửa chống hạm

UH-1H Aug 25, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

UH-1H

Trực thăng đa dụng hạng nhẹ