Hermes 450 Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Hermes 450

UAV Trinh sát tầm trung

AS332M Super Puma Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
CH-47F Chinook Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

CH-47F Chinook

Trực thăng vận tải hạng nặng

H225M Aug 27, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

H225M

Trực thăng vận tải chiến thuật tầm xa

VRS-2DM Aug 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

VRS-2DM

Hệ thống radar cảnh giới

Radar RV-02 Aug 26, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
Redut-M Aug 25, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Redut-M

Hệ thống tên lửa diệt hạm

4K51 Rubezh Aug 25, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

4K51 Rubezh

Tổ hợp tên lửa chống hạm

UH-1H Aug 25, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

UH-1H

Trực thăng đa dụng hạng nhẹ

Mi-8 Aug 25, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

Mi-8

Trực thăng chiến đấu, vận tải quân sự

S-125-2TM Aug 25, 2021
Bom và Tên Lửa

S-125-2TM

Tổ Hợp Tên Lửa Pechora-2M

YAKHONT Aug 24, 2021
Bom và Tên Lửa

YAKHONT

Tên Lửa Hành Trình Chống Hạm