Challenger 3 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

Challenger 3

Xe tăng chủ lực được số hóa hoàn toàn đầu tiên của quân đội Anh

FV4034 Challenger 2 May 30, 2022
Xe Tăng Chiến Đấu

FV4034 Challenger 2

Xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 của Anh

FH-2000 May 30, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

FH-2000

Pháo xe kéo

2A65 Msta-B May 30, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

2A65 Msta-B

Lựu pháo xe kéo 152mm

APU SBT May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

APU SBT

Lựu pháo xe kéo

ATAGS May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

ATAGS

Pháo lựu xe kéo

M-777 May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

M-777

Lựu pháo 155 mm

SwitchBlade May 25, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

SwitchBlade

Máy bay không người lái

2S5 Giatsint-S May 23, 2022
Phương Tiện Hỗ Trợ

2S5 Giatsint-S

Pháo tự hành

AK-19 Apr 22, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-19

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

Ak-103 Apr 22, 2022
Vũ trang nhỏ

Ak-103

Súng trường tấn công Kalashnikov 7.62mm

AK-105 Apr 22, 2022
Vũ trang nhỏ

AK-105

Một phiên bản nhỏ gọn hiện đại của khẩu AK cổ điển.