Pháo Nòng M-46 130mm Aug 23, 2021
Lục Quân
Pháo Tự Hành Diệt Tăng SU-100 Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Bọc Thép Chở Quân BTR-152 Aug 23, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
Xe Bọc Thép Guardian Tactical 4x4 Aug 23, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
Xe Bọc Thép Shinjeong S5 Aug 23, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
Xe Bọc Thép RAM-2000 Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Thiết Giáp BRDM-2M Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Bọc Thép K-63 Aug 23, 2021
Lục Quân
Thiết Giáp Phun Lửa M-132A1 Zippo Aug 23, 2021
Lục Quân
Thiết Giáp M-113A Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Thiết Giáp BTR-60PB Aug 23, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ
Xe Chiến Đấu Bộ Binh BMP-2 Aug 23, 2021
Lục Quân