Xe Tăng Lội Nước PT-76 Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Tăng T-34 Huyền Thoại Aug 23, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu
Xe Tăng T-55 Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Tăng T-54M Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Tăng Chiến Đấu Chủ Lực T-72MS Aug 23, 2021
Lục Quân
Xe Tăng Chiến Đấu Chủ Lực T90 S/SK Aug 23, 2021
Lục Quân
Type 92 Jun 21, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 92

Cầu phao hạng nặng

Type 96 MPMS Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 96 MPMS

Tổ hợp tên lửa chống tăng

Type-12 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type-12

Hệ thống phòng thủ tên lửa

Type 88 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 88

Hệ thống phòng thủ tên lửa

FH70 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

FH70

Pháo kéo

Type 73 Jun 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Type 73

Xe bọc thép chở quân