Type 10 Jun 18, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

Type 10

Xe tăng chiến đấu chủ lực

AGM-114 Hellfire Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

AGM-114 Hellfire

Tên lửa không đối đất

NHK-2 Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

NHK-2

Tên lửa đạn đạo tầm gần

Haeseong III Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Haeseong III

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất

Haeseong II Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Haeseong II

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất

Haeseong I Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Haeseong I

Tên lửa hành trình chống hạm

Hyunmoo-3 Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-3

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất

Hyunmoo-2A Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-2A

Tên lửa đạn đạo tầm gần

Hyunmoo-2C Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-2C

Tên lửa đạn đạo tầm gần

Hyunmoo-2B Jun 14, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-2B

Tên lửa đạn đạo tầm gần

UH-60 Black Hawk Jun 14, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

UH-60 Black Hawk

Trực thăng đa dụng

M9 ACE Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M9 ACE

Xe công binh bọc thép