Kh-25MAE May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-25MAE

Tên lửa mô đun dẫn đường

Kh-31A May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-31A

Tên lửa chống ngầm tầm trung

ITs-35 May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

ITs-35

Tên lửa mục tiêu cận âm

APR-3ME May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

APR-3ME

Tên lửa chống ngầm

APR-3E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

APR-3E

Tên lửa chống ngầm

UPAB-1500B-E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

UPAB-1500B-E

Bom dẫn đường

P-50T May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

P-50T

Bom thực hành

OFZAB-500 May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

OFZAB-500

Bom cháy phân mảnh

OFAB-500U May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

OFAB-500U

Bom nổ mạnh phân mảnh

ODAB-500PMV May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

ODAB-500PMV

Bom nhiệt áp

KAB-1500LG-OD-E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-1500LG-OD-E

Bom dẫn đường

KAB-1500LG-F-E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-1500LG-F-E

Bom dẫn đường