ODAB-500PMV May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

ODAB-500PMV

Bom nhiệt áp

KAB-1500LG-OD-E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-1500LG-OD-E

Bom dẫn đường

KAB-1500LG-F-E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-1500LG-F-E

Bom dẫn đường

KAB-1500Kr May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-1500Kr

Bom dẫn đường

KAB-1500LG-Pr-E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-1500LG-Pr-E

Bom dẫn đường

KAB-500S-E May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-500S-E

Bom dẫn đường vệ tinh

KAB-500Kr-U May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-500Kr-U

Bom dẫn đường

KAB-500KR May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

KAB-500KR

Bom dẫn đường thông minh

FAB-500 M-62 May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

FAB-500 M-62

Bom nổ mạnh

BETAB-500 May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

BETAB-500

Bom xuyên bê tông

"HUYỀN THOẠI" TOMAHAWK THẾ HỆ MỚI May 14, 2021
Bom và Tên Lửa

"HUYỀN THOẠI" TOMAHAWK THẾ HỆ MỚI

Tên lửa tấn công đất liềnTomahawk (TLAM) là loại tên lửa hành trình tầm xa được sử dụng trong chiến tranh tấn công chọc sâu trên mặt đất được triển khai từ tàu trên mặt biển hoặc tàu ngầm.

AGM-84K SLAM-ER May 14, 2021
Bom và Tên Lửa

AGM-84K SLAM-ER

SLAM-ER được phát triển từ tên lửa chống hạm Harpoon được sử dụng vào cuối những 1970