AK-102

 06-06-2022 11:06

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm


AK-102 là một phiên bản nhỏ gọn của khẩu AK cổ điển dành cho thị trường nước ngoài, sử dụng đạn 5,56mm của NATO.


AK-102 5,56 mm là một phiên bản ngắn của AK-101, sử dụng hộp đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn của NATO.

Súng có trọng lượng rỗng 3.2 kg, tổng chiều dài 824mm, tầm bắn 500m, chiều dài nòng súng 314mm với 2 chế độ bắn đơn và tự động.


Kalashnikov