Formidable Aug 31, 2021
Tàu Tuần Dương

Formidable

Khinh hạm tàng hình

Tàu CSB 9004 Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ

Tàu CSB 9004

Tàu kéo cứu hộ

DN-4000 Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ

DN-4000

Tàu tuần tra đa năng

CSB-7011 Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ

CSB-7011

Tàu Vận Tải Đa Năng Tiếp Dầu H-222Dầu

Tàu tuần tra cao tốc TT-400 Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ
DN-2000 Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ

DN-2000

Tàu tuần tra CSB Việt Nam

Tàu CSB 8020 Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ
Tàu CSB 8021 Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ

Tàu CSB 8021

Tàu Tuần Duyên

Tàu phóng lôi Turya Aug 26, 2021
Tàu Hộ Vệ
Tàu pháo TT400TP Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ

Tàu pháo TT400TP

Ít người biết rằng nền công nghiệp đóng tàu chiến của Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ, một trong những sản phẩm đáng kể đang góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đó chính là tàu pháo TT400TP. Ít người biết rằng nền công nghiệp đóng tàu chiến của Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ, một trong những sản phẩm đáng kể đang góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đó chính là tàu pháo TT400TP.

Tàu tuần tra Đề Án 10412 Svetlyak Aug 26, 2021
Tàu Hỗ Trợ
Tàu Tên Lửa Đề án 1241RE Molniya Aug 26, 2021
Tàu Hộ Vệ