Page 1 of 3
Hatsuyuki Class Jun 17, 2021

Hatsuyuki Class

khu trục hạm đa năng

Asagiri Class Jun 17, 2021

Asagiri Class

Tàu khu trục đa năng

Asahi Class Jun 17, 2021

Asahi Class

Tàu khu trục tên lửa

Murasame Class Jun 17, 2021

Murasame Class

Tàu khu trục đa năng

Takanami Class Jun 17, 2021

Takanami Class

Khu trục hạm

Kongo Class Jun 17, 2021

Kongo Class

Tàu khu trục tên lửa

Akizuki Class Jun 17, 2021

Akizuki Class

Tàu khu trục tên lửa

Atago Class Jun 17, 2021

Atago Class

Tàu khu trục tên lửa

Hatakaze Class Jun 17, 2021

Hatakaze Class

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường

Hyuga Class Jun 16, 2021

Hyuga Class

Tàu khu trục trực thăng

Lớp Sejong Đại Đế Jun 15, 2021

Lớp Sejong Đại Đế

Khu trục hạm

Chungmugong Yi Sun Sin Class Jun 15, 2021
Page 1 of 3