Page 1 of 4
Lớp Anawratha Sep 06, 2021
FAC-M Sep 06, 2021

FAC-M

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình tấn công nhanh

F-14 UMS Sin Phyu Shin Sep 01, 2021

F-14 UMS Sin Phyu Shin

Khinh hạm tàng hình lớp Aung Zeya

BSP-500 HQ-381 Aug 26, 2021

BSP-500 HQ-381

Tàu hộ tống tên lửa

HQ-379 & HQ-380 Aug 26, 2021

HQ-379 & HQ-380

Đề án 12418-Molniya

HQ-377 & HQ-378 Aug 26, 2021

HQ-377 & HQ-378

Đề án 12418-Molniya

Tàu hộ vệ Pohang 18 Aug 26, 2021

Tàu hộ vệ Pohang 18

Tàu hộ vệ săn ngầm

Tàu Hộ Vệ Săn Ngầm Số Hiệu 11 Aug 26, 2021

Tàu Hộ Vệ Săn Ngầm Số Hiệu 11

Chiến hạm săn ngầm Petya III

Tàu hộ vệ săn ngầm số hiệu 20 Aug 26, 2021

Tàu hộ vệ săn ngầm số hiệu 20

Chiến hạm lớp Pohang Flight III

HQ-012 Lý Thái Tổ Aug 26, 2021

HQ-012 Lý Thái Tổ

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

Page 1 of 4