Page 4 of 4
KHINH HẠM DỰ ÁN 11356 LỚP GRIGOGOVICH May 20, 2021

KHINH HẠM DỰ ÁN 11356 LỚP GRIGOGOVICH

Khinh hạm mang tên lửa dẫn đường

KHINH HẠM LỚP ĐÔ ĐỐC GORSHKOV May 20, 2021

KHINH HẠM LỚP ĐÔ ĐỐC GORSHKOV

Tuy có đôi chút nhỏ con hơn so với tàu khu trục nhưng những chiếc khinh hạm loại này được trang bị dàn vũ khí rất tối tân ngang hàng với những tàu chiến nổi tiếng của Mỹ

LỚP TARANTUL May 20, 2021

LỚP TARANTUL

Tàu hộ vệ tên lửa

TÀU HỘ VỆ STEREGUSHCHY May 20, 2021

TÀU HỘ VỆ STEREGUSHCHY

Tàu hộ vệ tàng hình

LỚP PARCHIM May 20, 2021

LỚP PARCHIM

Tàu hộ vệ chống ngầm

LỚP NANUCHKA May 20, 2021

LỚP NANUCHKA

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường

LỚP GISHA May 20, 2021

LỚP GISHA

Tàu chống ngầm

LỚP BUYAN May 20, 2021

LỚP BUYAN

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường

Tàu chiến đệm khí lớp Bora May 20, 2021

Tàu chiến đệm khí lớp Bora

Tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường

Page 4 of 4