Page 1 of 1
Chỉ huy tàu ngầm USS Georgia bị bắt ở Georgia và bị miễn nhiệm do 'mất niềm tin' Jan 17, 2024

Chỉ huy tàu ngầm USS Georgia bị bắt ở Georgia và bị miễn nhiệm do 'mất niềm tin'

Sĩ quan chỉ huy thủy thủ đoàn xanh của tàu ngầm USS Georgia - Đại úy Geoffry Patterson - đã được Chuẩn đô đốc Thomas Buchanan, chỉ huy Nhóm tàu ngầm 10, thay thế "do mất niềm tin vào khả năng chỉ huy" của Hải quân nói.

LMV Aug 31, 2021

LMV

Tàu tuần duyên

Formidable Aug 31, 2021

Formidable

Khinh hạm tàng hình

TUẦN DƯƠNG HẠM LỚP SLAVA May 20, 2021

TUẦN DƯƠNG HẠM LỚP SLAVA

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường

LỚP KIROV May 20, 2021

LỚP KIROV

Tuần dương hạm lớp Kirov

TUẦN DƯƠNG HẠM LỚP TICONDEROGA May 14, 2021

TUẦN DƯƠNG HẠM LỚP TICONDEROGA

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga hay còn được biết đến rộng rãi với cái tên "Tuần dương hạm Aegis" do hệ thống kiểm soát chiến đấu tiên tiến Aegis của chúng

Page 1 of 1