Page 1 of 3
Tàu CSB 9004 Aug 26, 2021

Tàu CSB 9004

Tàu kéo cứu hộ

DN-4000 Aug 26, 2021

DN-4000

Tàu tuần tra đa năng

CSB-7011 Aug 26, 2021

CSB-7011

Tàu Vận Tải Đa Năng Tiếp Dầu H-222Dầu

DN-2000 Aug 26, 2021

DN-2000

Tàu tuần tra CSB Việt Nam

Tàu CSB 8020 Aug 26, 2021
Tàu CSB 8021 Aug 26, 2021

Tàu CSB 8021

Tàu Tuần Duyên

Tàu pháo TT400TP Aug 26, 2021

Tàu pháo TT400TP

Ít người biết rằng nền công nghiệp đóng tàu chiến của Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ, một trong những sản phẩm đáng kể đang góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đó chính là tàu pháo TT400TP. Ít người biết rằng nền công nghiệp đóng tàu chiến của Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ, một trong những sản phẩm đáng kể đang góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đó chính là tàu pháo TT400TP.

JS Kashima Jun 18, 2021

JS Kashima

Tàu huấn luyện

Lớp Hayabusa Jun 18, 2021

Lớp Hayabusa

Tàu tuần tra tên lửa

Yaeyama Class Jun 17, 2021

Yaeyama Class

Tàu quét mìn

Page 1 of 3