Page 3 of 3
Type 081 - Lớp Wochi May 25, 2021

Type 081 - Lớp Wochi

Tàu quét lôi

TÀU TUẦN TRA LỚP CYCLONE May 14, 2021

TÀU TUẦN TRA LỚP CYCLONE

Tàu tuần duyên USS Cyclone được coi là con tàu hàng đầu trong tàu tuần duyên lớp Cyclone của Hải quân Mỹ.

TÀU QUÉT MÌN May 14, 2021

TÀU QUÉT MÌN

Những tàu rà phá lôi mang đến sự an toàn tuyệt đối trên những tuyến đường biển đã bị rải ngư lôi.

TÀU TÁC CHIẾN VEN BỜ LỚP INDEPENDENCE May 14, 2021

TÀU TÁC CHIẾN VEN BỜ LỚP INDEPENDENCE

Lớp Independence được chế tạo với thiết kế 3 thân duy nhất cho Hải quân Mỹ, đem lại khả năng đi biển độc đáo.

TÀU TÁC CHIẾN VEN BỜ LỚP FREEDOM May 14, 2021

TÀU TÁC CHIẾN VEN BỜ LỚP FREEDOM

Mục đích chính của lớp Freedom là là thực hiện nhiệm vụ tại các vùng nước nông nhằm ngăn ngăn chặn đối phương có thể tiếp cận theo đường ven biển ngoài ra chúng cũng thực hiện các nhiệm vụ khác bao gồm quyets mìn, tác chiến mặt nước và chống ngầm.

Page 3 of 3