Type 053H3 - Giang Vệ I May 24, 2021
Tàu Hộ Vệ

Type 053H3 - Giang Vệ I

Tàu hộ vệ tên lửa

Type 054A - Giang Khải II May 24, 2021
Tàu Hộ Vệ

Type 054A - Giang Khải II

Hiện Giang Khải II chiếm số lượng nhiều nhất trong các tàu đóng mới tại Trung Quốc.

Type 055 May 24, 2021
Tàu Khu Trục

Type 055

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường

Type-052D May 24, 2021
Tàu Khu Trục

Type-052D

Khu trục hạm phòng không

Type-051C May 24, 2021
Tàu Khu Trục

Type-051C

Hiện tại, lớp này đã có 2 tàu (Thẩm Dương-115 và Thạch Gia Trang-116) được đưa vào sử dụng và đều biên chế trong Hạm đội Bắc Hải

Type-052C May 24, 2021
Tàu Khu Trục

Type-052C

Mục đích thiết kế ban đầu của Type 052C là dành cho nhiệm vụ phòng không tầm xa để hộ tống tàu sân bay, tàu chiến trong hạm đội.

Lữ Đại Type 051B May 24, 2021
Tàu Khu Trục

Lữ Đại Type 051B

Tàu khu trục tên lửa

Type 051 May 24, 2021
Tàu Khu Trục

Type 051

Tàu khu trục tên lửa

Type 052-B May 24, 2021
Tàu Khu Trục

Type 052-B

Khu trục hạm tên lửa dẫn đường

Type 075 May 24, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Type 075

Tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn

Liaoning/Lớp Type 001 May 24, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Liaoning/Lớp Type 001

Tàu sân bay lớp Kuznetsov

Shandong/Lớp Type 001A May 24, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Shandong/Lớp Type 001A

Lớp Type 001A, giờ đây mang tên gọi chính thức là Sơn Đông được chế tạo dựa trên mẫu tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh, cải tạo từ tàu lớp Kuznetsov