TÀU NGẦM LỚP SIERRA II - DỰ ÁN 945A May 21, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP SIERRA II - DỰ ÁN 945A

Tàu ngầm tấn công hạt nhân

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OSCAR II May 21, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OSCAR II

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình

LỚP KHABAROVSK - DỰ ÁN 09851 May 21, 2021
Tàu Ngầm

LỚP KHABAROVSK - DỰ ÁN 09851

Tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới

DELTA IV - DỰ ÁN 667 BDRM DELFIN May 21, 2021
Tàu Ngầm

DELTA IV - DỰ ÁN 667 BDRM DELFIN

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược

TÀU NGẦM LỚP BOREI - DỰ ÁN 955 May 21, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP BOREI - DỰ ÁN 955

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo

TÀU NGẦM LỚP ALPHA - PROJECT 705 May 21, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP ALPHA - PROJECT 705

Tàu ngầm tấn công hạt nhân

TÀU NGẦM LỚP AKULA (TYPE 971) May 21, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP AKULA (TYPE 971)

Tàu ngầm tấn công hạt nhân

TÀU NGẦM LỚP WHISKEY May 20, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP WHISKEY

Tàu ngầm diesel điện

TÀU NGẦM LỚP GOLF May 20, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP GOLF

TÀU NGẦM TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO DỰ ÁN 629

TÀU NGẦM LỚP LADA May 20, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP LADA

TÀU NGẦM DIEZEN DỰ ÁN 677

TÀU NGẦM LỚP KILO CẢI TIẾN May 20, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP KILO CẢI TIẾN

Dự án 636 với tổ hợp tên lửa Club-S

LỚP TÀU NGẦM LỚP AMUR May 20, 2021
Tàu Ngầm