Asagiri Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Asagiri Class

Tàu khu trục đa năng

Asahi Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Asahi Class

Tàu khu trục tên lửa

Murasame Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Murasame Class

Tàu khu trục đa năng

Takanami Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Takanami Class

Khu trục hạm

Kongo Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Kongo Class

Tàu khu trục tên lửa

Akizuki Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Akizuki Class

Tàu khu trục tên lửa

Atago Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Atago Class

Tàu khu trục tên lửa

Hatakaze Class Jun 17, 2021
Tàu Khu Trục

Hatakaze Class

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường

LCU 2001 Class Jun 17, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

LCU 2001 Class

Tàu đổ bộ LCU

Osumi Class Jun 17, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Osumi Class

Tàu đổ bộ tăng

Izumo Class Jun 17, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Izumo Class

Tàu khu trục trực thăng

Hyuga Class Jun 16, 2021
Tàu Khu Trục

Hyuga Class

Tàu khu trục trực thăng