LCU (MK-IV) Class Jun 02, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

LCU (MK-IV) Class

Tàu đổ bộ (LCU)

Kumbhir Class Jun 02, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Kumbhir Class

Tàu đổ bộ xe tăng

Magar Class Jun 02, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Magar Class

Tàu đổ bộ

Shardul Class Jun 02, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Shardul Class

Tàu đổ bộ tăng

Abhay Class Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Abhay Class

Tàu hộ tống

Veer Class Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Veer Class

Tàu hộ tống

Khukri Class-Type 25 Jun 02, 2021
Tàu Ngầm

Khukri Class-Type 25

Tàu hộ vệ tên lửa

Kora Class/Project 25A Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Kora Class/Project 25A

Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường

Godavari Class Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Godavari Class

Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường

Brahmaputra Class Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Brahmaputra Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Kamorta Class Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Kamorta Class

Tàu hộ vệ săn ngầm

Lớp Teg Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Lớp Teg

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình