HQ-183 TP HCM Aug 25, 2021
Tàu Ngầm

HQ-183 TP HCM

Tàu ngầm Kilo thế hệ mới

HQ-182 Hà Nội Aug 25, 2021
Tàu Ngầm

HQ-182 Hà Nội

Tàu ngầm lớp Kilo cải tiến

Charles De Gaulle Jun 21, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Charles De Gaulle

Tàu sân bay

JS Kashima Jun 18, 2021
Tàu Hỗ Trợ

JS Kashima

Tàu huấn luyện

Lớp Hayabusa Jun 18, 2021
Tàu Hỗ Trợ

Lớp Hayabusa

Tàu tuần tra tên lửa

Oyashio Class Jun 18, 2021
Tàu Ngầm

Oyashio Class

Tàu ngầm tấn công diesel-điện

Soryu Class Jun 17, 2021
Tàu Ngầm

Soryu Class

Tàu ngầm diesel

Taigei Class  Jun 17, 2021
Tàu Ngầm

Taigei Class 

Tàu ngầm diesel

Yaeyama Class Jun 17, 2021
Tàu Hỗ Trợ

Yaeyama Class

Tàu quét mìn

Awaji Class  Jun 17, 2021
Tàu Hỗ Trợ

Awaji Class 

Tàu quét mìn

Uraga Class Jun 17, 2021
Tàu Hỗ Trợ

Uraga Class

Tàu quét mìn

Mogami Class Jun 17, 2021
Tàu Hộ Vệ

Mogami Class

Tàu hộ tống