LỚP TARANTUL May 20, 2021
Tàu Hộ Vệ

LỚP TARANTUL

Tàu hộ vệ tên lửa

TÀU HỘ VỆ STEREGUSHCHY May 20, 2021
Tàu Hộ Vệ

TÀU HỘ VỆ STEREGUSHCHY

Tàu hộ vệ tàng hình

LỚP PARCHIM May 20, 2021
Tàu Hộ Vệ

LỚP PARCHIM

Tàu hộ vệ chống ngầm

LỚP NANUCHKA May 20, 2021
Tàu Hộ Vệ

LỚP NANUCHKA

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường

LỚP GISHA May 20, 2021
Tàu Hộ Vệ

LỚP GISHA

Tàu chống ngầm

LỚP BUYAN May 20, 2021
Tàu Hộ Vệ

LỚP BUYAN

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường

Tàu chiến đệm khí lớp Bora May 20, 2021
Tàu Hộ Vệ

Tàu chiến đệm khí lớp Bora

Tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường

TÀU SÂN BAY LỚP NIMITZ May 17, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

TÀU SÂN BAY LỚP NIMITZ

Các tàu sân bay lớp Nimitz khi hoạt động trên biển được bảo vệ bởi đội tàu hộ tống hùng hậu

TÀU SÂN BAY LỚP GERALD  R. FORD May 17, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

TÀU SÂN BAY LỚP GERALD R. FORD

Gerald R. Ford là tàu sân bay đầu tiên thay thế toàn bộ các chi tiết hơi nước sang hệ thống điện, điều này làm giảm công việc bảo trì và khả năng chống ăn mòn

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP VIRGINIA May 17, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP VIRGINIA

Các tàu SSN lớp Virginia được trang bị hệ thống điều khiển điện tử giúp cải thiện việc xử lý tàu trong khu vực nước nông

TÀU NGẦM LỚP SEAWOLF May 14, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM LỚP SEAWOLF

Theo Hải quân Mỹ, tàu ngầm Seawolf khi hoạt động có độ ồn thấp hơn 10 lần so với phiên bản tàu ngầm cải tiến lớp Los Angeles.

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OHIO May 14, 2021
Tàu Ngầm

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OHIO

Đối với phiên bản SSGN, chúng có thể mang tới 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tàu có tổng cộng 22 ống phóng tên lửa.