Izumo Class Jun 17, 2021
Tàu Sân Bay/Tàu Đổ Bộ

Izumo Class

Tàu khu trục trực thăng

Hyuga Class Jun 16, 2021
Tàu Khu Trục

Hyuga Class

Tàu khu trục trực thăng

Chang Bogo Jun 16, 2021
Tàu Ngầm

Chang Bogo

Tàu ngầm diesel

Type 214 Jun 16, 2021
Tàu Ngầm

Type 214

Tàu ngầm tấn công diesel

Dosan Ahn Changho Jun 16, 2021
Tàu Ngầm

Dosan Ahn Changho

Tàu ngầm tấn công

Pohang Class Jun 16, 2021
Tàu Hộ Vệ

Pohang Class

Tàu hộ vệ đa năng

Daegu Class Jun 15, 2021
Tàu Hộ Vệ

Daegu Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Incheon Class Jun 15, 2021
Tàu Hộ Vệ

Incheon Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Ulsan Class Jun 15, 2021
Tàu Hộ Vệ

Ulsan Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Lớp Sejong Đại Đế Jun 15, 2021
Tàu Khu Trục

Lớp Sejong Đại Đế

Khu trục hạm

Chungmugong Yi Sun Sin Class Jun 15, 2021
Tàu Khu Trục
Gwanggaeto the Great Class Jun 15, 2021
Tàu Khu Trục

Gwanggaeto the Great Class

Khu trục hạm