TÀU NGẦM LỚP GOLF

 20-05-2021 17:20

TÀU NGẦM TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO DỰ ÁN 629


Tàu ngầm lớp Golf , phía Nga gọi là Dự án 629, là lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng điện diesel phục vụ trong Hải quân Liên Xô. Chúng được thiết kế dựa trên lớp Foxtrot, Dự án 641 và có chức năng như tàu ngầm lớp Zulu đã được sửa đổi thành công để mang và phóng tên lửa Scud. Tất cả các tàu Golf đã được Liên Xô cho loại biên vào năm 1990. Tuy nhiên, một vài chiếc của lớp tàu ngầm này vẫn được được Trung Quốc vận hành để thử nghiệm các tên tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới.

Nguồn: Wiki
Nguồn: Wiki

Thông số kỹ thuật

Loại: tàu ngầm tên lửa đạn đạo
Dài: 98.4 m 
Rộng: 8.2 m 
Mớn nước: 7.85 m 
Động cơ: Kolomma 2D42
Tốc độ khi lặn: 12 hải lý/h
Tầm hoạt động: 9000 hải lý
Hành trình: 70 ngày
Thủy thủ đoàn: 81
Choán nước: 3,553 tấn
Vũ trang:
*tên lửa R-11FM 
*tên lửa R-13
*tên lửa R-21

Source:
http://www.submarinesonstamps.co.il/History.aspx?h=199
https://www.militaryfactory.com/ships/detail.asp?ship_id=golf-class-attack-submarine-soviet-union
https://en.wikipedia.org/wiki/Golf-class_submarine