Page 4 of 4
TÀU NGẦM LỚP ALPHA - PROJECT 705 May 21, 2021

TÀU NGẦM LỚP ALPHA - PROJECT 705

Tàu ngầm tấn công hạt nhân

TÀU NGẦM LỚP AKULA (TYPE 971) May 21, 2021

TÀU NGẦM LỚP AKULA (TYPE 971)

Tàu ngầm tấn công hạt nhân

TÀU NGẦM LỚP WHISKEY May 20, 2021

TÀU NGẦM LỚP WHISKEY

Tàu ngầm diesel điện

TÀU NGẦM LỚP GOLF May 20, 2021

TÀU NGẦM LỚP GOLF

TÀU NGẦM TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO DỰ ÁN 629

TÀU NGẦM LỚP LADA May 20, 2021

TÀU NGẦM LỚP LADA

TÀU NGẦM DIEZEN DỰ ÁN 677

TÀU NGẦM LỚP KILO CẢI TIẾN May 20, 2021

TÀU NGẦM LỚP KILO CẢI TIẾN

Dự án 636 với tổ hợp tên lửa Club-S

LỚP TÀU NGẦM LỚP AMUR May 20, 2021
TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP VIRGINIA May 17, 2021

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP VIRGINIA

Các tàu SSN lớp Virginia được trang bị hệ thống điều khiển điện tử giúp cải thiện việc xử lý tàu trong khu vực nước nông

TÀU NGẦM LỚP SEAWOLF May 14, 2021

TÀU NGẦM LỚP SEAWOLF

Theo Hải quân Mỹ, tàu ngầm Seawolf khi hoạt động có độ ồn thấp hơn 10 lần so với phiên bản tàu ngầm cải tiến lớp Los Angeles.

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OHIO May 14, 2021

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OHIO

Đối với phiên bản SSGN, chúng có thể mang tới 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tàu có tổng cộng 22 ống phóng tên lửa.

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP LOS ANGELES May 14, 2021

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP LOS ANGELES

Tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles là thế hệ kế nhiệm của tàu ngầm hạt nhân lớp Sturgeon được chế tạo vào những năm 60 thế kỷ trước, chúng được trang bị hệ thống âm thanh tĩnh và động cơ đẩy lớn hơn so với thế hệ trước.

Page 4 of 4