Page 1 of 4
UMS Minye Theinkhathu Sep 01, 2021

UMS Minye Theinkhathu

Tàu ngầm diesel-điện

Type 218SG Aug 31, 2021

Type 218SG

Tàu ngầm diesel-điện

HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu Aug 25, 2021

HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu

Tàu ngầm Kilo cải tiến

HQ-186 Đà Nẵng Aug 25, 2021

HQ-186 Đà Nẵng

Tàu ngầm Kiolo cải tiến

HQ-185 Khánh Hòa Aug 25, 2021

HQ-185 Khánh Hòa

Tàu ngầm Kilo cải tiến

HQ-184 Hải Phòng Aug 25, 2021

HQ-184 Hải Phòng

Tàu ngầm Kilo cải tiến

HQ-183 TP HCM Aug 25, 2021

HQ-183 TP HCM

Tàu ngầm Kilo thế hệ mới

HQ-182 Hà Nội Aug 25, 2021

HQ-182 Hà Nội

Tàu ngầm lớp Kilo cải tiến

Oyashio Class Jun 18, 2021

Oyashio Class

Tàu ngầm tấn công diesel-điện

Soryu Class Jun 17, 2021

Soryu Class

Tàu ngầm diesel

Taigei Class  Jun 17, 2021

Taigei Class 

Tàu ngầm diesel

Chang Bogo Jun 16, 2021

Chang Bogo

Tàu ngầm diesel

Page 1 of 4