Page 3 of 4
Lớp Minh - Type 035 May 25, 2021

Lớp Minh - Type 035

Tàu ngầm lớp Type 035 Ming là một thiết kế thế hệ thứ hai phát triển từ biến thể Type 033 của lớp Romeo

Lớp Tống - Type 039 May 25, 2021

Lớp Tống - Type 039

Đây là loại tàu ngầm đầu tiên do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tự mình thiết kế cũng như là loại tàu ngầm đầu tiên của nước này sử dụng thiết kế thân tàu hình giọt nước.

Lớp Nguyên Type 039A/Type 041 May 25, 2021

Lớp Nguyên Type 039A/Type 041

Type 039A Yuan là lớp tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống đẩy độc lập với không khí AIP

Lớp Thương - Type 093 May 25, 2021

Lớp Thương - Type 093

Lớp Thương yên tĩnh hơn nhiều và có thể đã nhận được một số trợ giúp thiết kế từ phía Nga.

Type 094 Lớp Jin May 25, 2021

Type 094 Lớp Jin

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo

TÀU NGẦM LỚP YASEN May 21, 2021

TÀU NGẦM LỚP YASEN

Tàu ngầm tấn công hạt nhân

TÀU NGẦM LỚP TYPHOON May 21, 2021

TÀU NGẦM LỚP TYPHOON

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo

TÀU NGẦM LỚP SIERRA II - DỰ ÁN 945A May 21, 2021

TÀU NGẦM LỚP SIERRA II - DỰ ÁN 945A

Tàu ngầm tấn công hạt nhân

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OSCAR II May 21, 2021

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP OSCAR II

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình

LỚP KHABAROVSK - DỰ ÁN 09851 May 21, 2021

LỚP KHABAROVSK - DỰ ÁN 09851

Tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới

DELTA IV - DỰ ÁN 667 BDRM DELFIN May 21, 2021

DELTA IV - DỰ ÁN 667 BDRM DELFIN

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược

TÀU NGẦM LỚP BOREI - DỰ ÁN 955 May 21, 2021

TÀU NGẦM LỚP BOREI - DỰ ÁN 955

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo

Page 3 of 4