Page 3 of 3
Type 071 - Lớp Yuzhao May 25, 2021

Type 071 - Lớp Yuzhao

Có thể nói Type-071 là xương sống của lực lượng tàu đổ bộ Trung Quốc

Type 075 May 24, 2021

Type 075

Tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn

Liaoning/Lớp Type 001 May 24, 2021

Liaoning/Lớp Type 001

Tàu sân bay lớp Kuznetsov

Shandong/Lớp Type 001A May 24, 2021

Shandong/Lớp Type 001A

Lớp Type 001A, giờ đây mang tên gọi chính thức là Sơn Đông được chế tạo dựa trên mẫu tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh, cải tạo từ tàu lớp Kuznetsov

TÀU SÂN BAY LỚP NIMITZ May 17, 2021

TÀU SÂN BAY LỚP NIMITZ

Các tàu sân bay lớp Nimitz khi hoạt động trên biển được bảo vệ bởi đội tàu hộ tống hùng hậu

TÀU SÂN BAY LỚP GERALD  R. FORD May 17, 2021

TÀU SÂN BAY LỚP GERALD R. FORD

Gerald R. Ford là tàu sân bay đầu tiên thay thế toàn bộ các chi tiết hơi nước sang hệ thống điện, điều này làm giảm công việc bảo trì và khả năng chống ăn mòn

TÀU ĐỔ BỘ TẤN CÔNG LỚP WASP May 14, 2021

TÀU ĐỔ BỘ TẤN CÔNG LỚP WASP

Tàu đổ bộ tấn công lưỡng thể lớp Wasp của Hải quân Mỹ là tàu đổ bộ mang trực thăng (LHD) lớn nhất trên thế giới, được công ty Ingalls Shipbuilding chế tạo.

TÀU ĐỔ BỘ LỚP AMERICA May 14, 2021

TÀU ĐỔ BỘ LỚP AMERICA

Tàu đổ bộ USS AMERICA là loại tàu chiến lớn nhất trong số các tàu đổ bộ và tương tự như các tàu sân bay cỡ nhỏ, còn được biết đến với tên gọi khác là " Tàu đổ bộ boong lớn"

Page 3 of 3